Salon Dekoria w Warszawie

Domoteka - Homepark Targówek

Warszawa, ul. Malborska 41

Bezpłatna dostawa i zwrot do salonu. 

Pomiar i montaż dekoracji na terenie Warszawy.

Salon otwarty w godzinach:    

pn.-sob.: 10-21

Tel. 602 680 480

Zobacz więcej >>

zobacz na mapie
Showroom Dekoria Świdnica
Salon Dekoria w Świdnicy

Świdnica, ul. Szarych Szeregów 22

Bezpłatna dostawa i zwrot do salonu. 

Pomiar i montaż dekoracji na terenie Świdnicy.

Salon otwarty w godzinach: 

pn.-pt.: 10-19

sob.: 10-16

Tel. 539 570 110

Zobacz więcej >>

zobacz na mapie
Showroom Dekoria Świdnica
Nasze salony

Twój koszyk jest pusty

Niech wnętrze Twojego domu wyraża Ciebie
Otocz się pięknem

Nie wiesz jak zacząć?

Sprawdź nasze promocje

Meble do -50%! Kup teraz

Meble do -50%! Kup teraz

Meble do -50%! Kup teraz

Menu

Drodzy Klienci,
w dniach 16-19 sierpnia biuro obsługi klienta będzie czynne w godzinach 7:00 - 16:00.
Pozdrawiamy, Zespół Dekorii.

Regulamin biura prasowego

Regulamin Biura Prasowego FRANC-TEXTIL Sp. z o.o.

1.Biuro Prasowe Dekoria.pl jest platformą prowadzoną przez FRANC-TEXTIL Sp. z o. o.,z siedzibą w Żarowie, 58-130 ul. Przemysłowa 10, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 884-24-86-272, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000172975, adresowaną do dziennikarzy i innych osób zainteresowanych działalnością Dekoria.pl (dalej: „Biuro Prasowe”).

2.Biuro Prasowe dostępne jest na stronie internetowej działającej w domenie dekoria.pl/biuro_prasowe

3.W Biurze Prasowym gromadzone są dane i informacje dotyczące bieżącej działalności Dekoria.pl w szczególności dotyczące produktów i usług oferowanych przez FRANCTEXTIL Sp. z o.o.

4.Dostęp do Biura Prasowego i korzystanie z danych i informacji zgromadzonych w Biurze Prasowym jest bezpłatny. 5.Użytkownikiem Biura Prasowego może być każda osoba fizyczna i prawna.

6.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. wyraża zgodę na korzystanie z danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Biurze Prasowym wyłącznie w celach informacyjnych.

7.Zabrania się bez uprzedniej pisemnej zgody FRANC-TEXTIL Sp. z o. o. kopiowania i wykorzystywania przez osoby trzecie danych i materiałów umieszczonych przez Spółkę w Biurze Prasowym, a w szczególności zabrania się kopiowania i wykorzystywania tych danych i materiałów przez osoby trzecie do celów marketingowych lub promocyjnych w ramach prowadzonej przez nie własnej działalności lub prowadzonej działalności na rzecz innych firm , w tym oferowanych przez te firmy produktów i usług nie dotyczących marki Dekoria.pl.

8.Za wykorzystanie danych i materiałów oraz usług umieszczonych w Biurze Prasowym uważa się każde działanie osób trzecich w tym: umieszczanie, przeklejanie, przegrywanie zarówno całości, jak również części lub fragmentów danych, do których FRANC-TEXTIL Sp. z o. o ma prawa autorskie majątkowe lub posiada stosowne licencje.

9.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielenia odmowy na wykorzystania danych i informacji zgromadzonych w Biurze Prasowym przez osoby trzecie, jeżeli te nie wyrażą zgody na każdorazowe podawanie i odpowiednie opisanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów. Treści oraz zdjęcia zawsze powinny być prawidłowo opisane lub posiadać aktywnego linka prowadzącego na stronę główną Biura Prasowego. 10.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. informuje, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe lub uzyskała stosowną licencję do wykorzystania w ramach Biura Prasowego poszczególnych elementów w tym artykułów, zdjęć, filmów stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danej informacji.

11.Jakiekolwiek korzystanie z danych i informacji zgromadzonych w Biurze Prasowym wykraczające poza zakres, o którym mowa w Punkcie 6,7 i 8 Regulaminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody FRANC-TEXTIL Sp. z o.o.

12.Wszelkie materiały udostępnione w Biurze Prasowym FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. udostępniane są na licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

13.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z wykorzystaniem przez osobę korzystającą z Biura Prasowego informacji zawartych w Biurze Prasowym, chyba, że szkoda taka powstała z winy umyślnej FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. 14.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. uprawniona jest do dokonania zmian postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. każdorazowo poinformuje o dokonanych zmianach na stronie Biura Prasowego. Brak akceptacji postanowień Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Biura Prasowego.

15.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16.Korzystanie z Biura Prasowego oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.