Salon Dekoria w Warszawie

Domoteka - Homepark Targówek

Warszawa, ul. Malborska 41

Bezpłatna dostawa i zwrot do salonu. 

Pomiar i montaż dekoracji na terenie Warszawy.

Salon otwarty w godzinach:    

pn.-sob.: 10-21

Tel. 602 680 480

Zobacz więcej >>

zobacz na mapie
Showroom Dekoria Świdnica
Salon Dekoria w Świdnicy

Świdnica, ul. Szarych Szeregów 22

Bezpłatna dostawa i zwrot do salonu. 

Pomiar i montaż dekoracji na terenie Świdnicy.

Salon otwarty w godzinach: 

pn.-pt.: 10-19

sob.: 10-16

Tel. 539 570 110

Zobacz więcej >>

zobacz na mapie
Showroom Dekoria Świdnica
Nasze salony

Twój koszyk jest pusty

Niech wnętrze Twojego domu wyraża Ciebie
Otocz się pięknem

Nie wiesz jak zacząć?

Sprawdź nasze promocje

Meble do -50%! Kup teraz

Meble do -50%! Kup teraz

Meble do -50%! Kup teraz

Menu

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU "DEKORIA na cały rok"

Jak, poprzez tekstylia możemy aranżować styl w naszych wnętrzach?

§ 1.

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Franc-Textil Sp. z o.o właściciel marki dekoria.
 2. Adres Organizatora:

 

Franc-Textil Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10

58-130 Żarów

 1. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

Agnieszka Rybka, e-mail: [email protected]

§ 2.

Założenia organizacyjne

 1. Sponsorami nagród jest firma Franc-Textil Sp. z o.o.
 1. Patronem medialnymi jest blog Green Canoe www.mygreencanoe.blogspot.com
 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs trwa od  12.12 do 16.12 włącznie.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Każdy użytkownik może nadesłać jedną wypowiedź.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów.

§ 3.

Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej wypowiedzi dotyczącej kreowania klimatu we wnętrzach za pomocą tekstyliów. Poprzez NAJCIEKAWSZĄ rozumiemy obrazową wypowiedź opisującą rolę tkanin w aranżacjach wnętrz.
 1. Interpretacja zadania jest w pełni dowolna i 2 osobowe JURY zdecyduje, które podejście do tematu było według JURY najtrafniejsze.
 2. Organizator nie ingeruje w kreację artystyczną uczestników. 

§ 4.

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje JURY w składzie:

Dekoria.pl – Agnieszka Rybka – Dyrektor Handlowy

Green Canoe - Joanna Marciniak Wróblewska - autorka bloga

www.mygreencanoe.blogspot.com oraz magazynu Green Canoe Style

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 19.12.2012r a zwycięzca zostanie opublikowany na stronie internetowej sklepu www.dekoria.pl w zakładce „konkurs”. Zwycięzca konkursu dodatkowo zostanie powiadomiony poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 2. Decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Franc Textil sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie (58 – 130) przy ul. Przemysłowej 10, który przetwarza dane osobowe uczestników w celu przeprowadzenia konkursu, w szczególności w celu zapewnienia kontaktu z uczestnikami oraz wręczenia nagród zwycięzcom. Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem konkursu i zaakceptować jego postanowienia. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu uczestnik powinien zawrzeć oświadczenie następującej treści:

„Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu konkursu i akceptuję ich treść”.

 1. Wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie uczestnik nie jest zobowiązany podać swoich danych osobowych, jedynie nick. Twórca wybranej wypowiedzi zostanie poproszony o przesłanie następujących danych osobowych, umożliwiających zapewnienie z nim kontaktu oraz ewentualne wręczenie nagrody: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, nr telefonu oraz adres e-mail.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, mogą zostać upublicznione na stronach internetowych Organizatora lub w inny sposób, w przypadku wyłonienia go jako zwycięzcy.
 3. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

 

Prace konkursowe

1.    Każdy użytkownik może dodać jedną wypowiedz w trakcie trwania całego konkursu.

2.    Pracą musi być wypowiedz zamieszczona w formie komentarza pod postem konkursowym na www.mygreencanoe.blogspot.com

3.    Nadesłane na Konkurs prace muszą być pracami własnymi, twórczymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach oraz wykonanymi samodzielnie.

4.    Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie wypowiedzi w formie komentarza - odpowiedzi na pytanie konkursowe na blogu www.mygreencanoe.blogspot.com.

 

§ 6.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody ufundowane przez Sponsora – komplet sukienek standardowych na krzesła (4szt.) oraz bieżniki standardowe (2 szt.)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych - rzeczowych.

 

§ 7.

Użytkowanie i publikowanie odpowiedzi Użytkowników

1.    Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania odpowiedzi Użytkowników z zachowaniem anonimowości autora. Zapis dotyczy również mediów społecznościowych, na których swoją działalność prowadzi Organizator.

2.    Wypowiedzi uczestników konkursu będą mogły być zamieszczone zarówno w galerii konkursowej na stronie www.dekoria.pl  jak również na profilu dekoria.pl na Facebooku oraz na blogu www.mygreencanoe.pl.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności. W przypadku dokonania zmian Organizator poinformuje wszystkich zainteresowanych.
 2. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Jury powołanego przez Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie internetowej www.dekoria.pl.